Escudo COETIBalears Escudo consejo ITI

Reunió Exercici Lliure

ImagenNoticia
El passat 26 de gener el col·legi va organitzar la primera reunió de 2023 per a tractar diversos temes de l'exercici lliure de la professió.

Es va celebrar a la sala d'actes del col·legi, va ser a càrrec del Sr. Sebastià Adrover Barceló, Vocal d'Exercici Lliure, i el Gerent del Col·legi, Carlos Palmer i va tractar diversos temes relacionats amb l'exercici lliure de la professió.

Amb l’assistència de 15 col·legiats de manera presencial varen participar a la reunió incloent dos companys que es varen desplaçar des de Eivissa. Es va connectar per videoconferència amb la delegació de Menorca on assistiren 5 persones més

Durant el transcurs de la reunió es va establir una distesa xerrada per a comentar aspectes puntuals de l'ordre del dia i es va emplaçar als col·legiats/des a una pròxima reunió en un termini màxim de tres mesos.