Escudo COETIBalears Escudo consejo ITI

Reunió Exercici Lliure

ImagenNoticia
El passat 20 d'octubre el col·legi va organitzar una reunió per a tractar diversos temes de l'exercici lliure de la professió.

La reunió, celebrada en la sala d'actes del col·legi, va ser a càrrec del Sr. Sebastià Adrover Barceló, Vocal d'Exercici Lliure, i el Sr. Melcior Martí Mariano, Secretari de la Junta de Govern del Col·legi i va tractar diversos temes relacionats amb l'exercici lliure de la professió:

- Estat actual de la professió

- Escrit a remetre a Endesa Distribució

- Problemàtiques més comunes en l'exercici lliure

- Creació d'un grup WhatsApp per a temes relacionats amb l'exercici lliure

- Precs i preguntes

Durant el transcurs de la reunió es va establir una distesa xerrada per a comentar aspectes puntuals de l'ordre del dia i es va emplaçar als col·legiats/des a una pròxima reunió en un termini màxim de tres mesos.