Escudo COETIBalears Escudo consejo ITI

Benvinguts estudiants del Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de la UIB

ImagenNoticia
Des del Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears volem donar la benvinguda als estudiants del Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de la UIB i volem recordar-los que el Col·legi està a la seva disposició mitjançant el Registre d’Estudiants de Grau.

El Registre d’Estudiants de Grau es una iniciativa que permet que els estudiants que hagin superat 150 crèdits es beneficiïn dels serveis col·legials sense cap cost econòmic.

Si vols més informació, pots accedir al següent enllaç:

https://www.coeti-balears.com/Default.aspx?cod=93