Escudo COETIBalears Escudo consejo ITI

Som EPS (Escola Politècnica Superior) #SomEPS

ImagenNoticia
El passat dia 27 d'abril, fruit del conveni signat entre la Universitat i el col·legi va tenir lloc una sessió tècnica amb la finalitat d'orientar als recent titulats en la seva incorporació al món laboral així com una visió de conjunt de la nostra professió.

En aquesta ocasió 24 alumnes de l’últim curs dels estudis de Grau d’enginyeria electrònica industrial i automàtica van assistir a la ponència a càrrec del Sr. Javier Resta i el Sr. Kléber Guzmán, membres de la Junta de Govern i exalumnes de la UPC, i del Sr. Carlos M. Palmer, Gerent del Col·legi.

Durant la sessió es va donar resposta als dubtes plantejats pels estudiants amb referència a la incorporació al mon laboral i el desenvolupament de les seves carreres professionals. Cal destacar la bona disposició dels alumnes i la direcció acadèmica dels estudis, agraint especialment al cap d’estudis, el Dr. Ramón Pujol, la organització de l’esdeveniment.