Escudo COETIBalears
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de les Illes Balears
Escudo consejo ITI

La col·legiació val molt i costa poc. Alta de col·legiació i quota mensual gratuïtes fins a finals de l'any 2020. ¡COL·LEGIA’T!

ImagenNoticia
Motius per a col·legiar-te - Alta de col·legiació i quota mensual gratuïtes fins a finals de l'any 2020 - Pertànyer al major col·lectiu de professionals de l’enginyeria a Balears. - Assessoria jurídica exclusiva per a col·legiats/des. - Assegurança de responsabilitat civil professional. - Avantatges i descomptes. - Accés a informació.

La col·legiació permet augmentar el nombre de col·legiats/des i la força de la corporació perquè quantes més persones representa major influència té en la societat i davant les Administracions Públiques. La col·legiació és un valor afegit per al teu treball i professió.

La quota d'incorporació al col·legi ascendeix únicament a 60,00.-€ (que fins a finals de l'any 2020 i com a mesura excepcional serà gratuïta).

La quota col·legial mensual ascendeix a la quantitat de 14,00.-€/mes (que fins a finals de l'any 2020 i com a mesura excepcional serà gratuïta), amb la qual es fa front a la pràctica totalitat dels serveis més endavant exposats, excepte aquells pels quals la legislació estableix el cobrament d'un preu com poden ser els visats, fitxes tècniques de vehicles, assegurances i determinada formació.